UK Suddi
The news is by your side.

ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ: ಪ್ರಿಯಾ, ಸ್ವಾಗತ್ ಟಾಪರ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು,
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಪ್ರಥಮ
ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

For North Karnataka News visit www.uksuddi.in

Comments