UK Suddi
The news is by your side.

ಟರ್ಕಿ: ಹೊಸ ಅಂಚೇಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ

ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಟರ್ಕಿ ದೇಶ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಅಂಚೇಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿ ಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರುಗಳ ಅಂಚೇಚೀಟಗಳನ್ನ ಟರ್ಕಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
For North Karnataka News visit www.uksuddi.in

Comments