UK Suddi
The news is by your side.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ

ಮಲೇಷ್ಯಾದ  ಪೆತಾಲಿಂಗ್ ಜಯಾದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅನಾವರಣ ಗೊಳಿಸಿದರು.

For North Karnataka News visit www.uksuddi.in

Comments