UK Suddi
The news is by your side.

ಸಿನಿಮಾ ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರೈಲರ್

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೌರೀಶ್ ಅಕ್ಕಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಥಮ ಚಿತ್ರ “ಸಿನಿಮಾ ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್” ಟ್ರೈಲರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸ  ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆಶಿರ್ವದಿಸಿ.

For North Karnataka News visit www.uksuddi.in

Comments