UK Suddi
The news is by your side.

ರೊಣ: ರೈತ‌ ಸೆನಾ ಕ‌ರ್ನಾಟ‌ಕ‌ದ‌ ಗ್ರಾಮ‌ ಘ‌ಟಕ‌ ಉದ್ಗಾಟನೆ

ರೊಣ ತಾಲುಕಿನ‌ ಯಾವ‌ಗ‌ಲ್ಲ‌ ಗ್ರಾಮ‌ದ‌ಲ್ಲಿ  ರೈತ‌ ಸೆನಾ ಕ‌ರ್ನಾಟ‌ಕ‌ದ‌ ಗ್ರಾಮ‌ ಘ‌ಟಕ‌ ಉದ್ಗಾಟಿಸ‌ಲಾಯಿತು. ನ‌ರ‌ಗುಂದ‌ದ‌ ಹಿರೆಮ‌ಠ‌ದ‌ ಪುಜ್ಯ‌ರು ದಿವ್ಯ‌ ಸಾನಿದ್ಯ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು.
For North Karnataka News visit www.uksuddi.in

Comments