UK Suddi
The news is by your side.

ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರಿರ


ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಗಾಮದ ವೀರಯೋಧ ಬಸವರಾಜ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರಿರ ಹುಟ್ಟುರೂ ತಲುಪಿದೆ.

Comments